Luksemburg to raj czy piekło dla polskich firm?

12:30 – 12:45 Świat

Artur Sosna - Godz: 10:55 – 11:05

Da przykład prac nad intensyfikacją firm za granicą, ich konkurencyjności w porównaniu z przedsiębiorstwami rodzimymi oraz zaprezentuje tamtejsze realia rynkowe i szanse polskich marek w obliczu zastałej sytuacji gospodarczej.

Da przykład prac nad intensyfikacją firm za granicą, ich konkurencyjności w porównaniu z przedsiębiorstwami rodzimymi oraz zaprezentuje tamtejsze realia rynkowe i szanse polskich marek w obliczu zastałej sytuacji gospodarczej.

Skonfrontuje stereotypy i przekonania, dotyczące zagranicznego rynku z prawdziwą sytuacją i możliwościami polskiej firmy w morzu zagranicznej atrakcyjnej konkurencji.

Odpowie na pytanie, czy polska firmo może być atrakcyjna dla zagranicznego konsumenta? Jakie przekonania o naszej zaradności, pracowitości i fachowości krążą wśród klientów i przedsiębiorców spoza kraju?

Prelegent:
Artur Sosna

Newsletter

Log in

fb iconLogowanie przez Facebook
Utwórz konto